• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

II OKRES REALIZACJI PROJEKTU: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego”

Informujemy, że Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym realizuje II okres ( 01.04.2024 r. - 31.03.2025 r. ) projektu: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego.

Czytaj więcej

PFRON PROJEKT "Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”

Rozpoczął się trzeci, tym samym ostatni okres finansowania 2024-2025 projektu „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”,  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000252/D/12 zawartej w dniu 29 kwietnia  2022 roku.

Czytaj więcej

PFRON ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI PROJEKTU "RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI"

Informujemy, że Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zakończyła I etap realizacji projektu: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego.

Czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE II OKRESU REALIZACJI PROJEKTU ”Widzieć więcej..."

31 marca 2024 roku kończymy II okres realizacji projektu: „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000252/12/D z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Projekt był skierowany do 40 osób z problemami wzrokowymi w tym 17 osób dorosłych i 23 dzieci. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości wzrokowych osób niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej

TURNUS REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "Tęczowa Dolina 2024" 14.07.2024 r. - 27.07.2024 r.

ORGANIZATOR TURNUSU: 

Nazwa:Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 
Numer wpisu:OR/24/0007/23 
ul. Św. Piotra 9 
41-500 Chorzów 

OŚRODEK: 

Nazwa:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach 
Numer wpisu:OD/24/0006/21 
ul. Mikulczycka 120 
42-675 Ziemięcice 

TURNUS REHABILITACYJNY 
Rodzaj turnusu: usprawniająco-rekreacyjny 


Cennik: 

6 450 zł z wyżywieniem i z noclegiem 
5 300 zł bez wyżywienia i bez noclegu 

Możliwość dofinansowania ze środków PFRON 

Kontakt: 

sosw@rfpn.org 
tel. 793 42 88 76 

Czytaj więcej

PROJEKT Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice

I

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne pod tytułem: 

„ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice”

na podstawie Aneksu nr 1, z dnia 2 stycznia 2024 r.

 do Umowy nr PS-III.526.63.2023.MB, z dnia 14 czerwca 2023 roku

Czytaj więcej

PFRON - ŚCIANKA AKUSTYCZNA

Informujemy, iż w ramach projektu „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku, zakończyliśmy montaż akustycznej ścianki przesuwnej oraz akustycznej ścianki działowej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji w pomieszczeniu  Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 3 piętro – 41-500 Chorzów , ul. Św. Piotra 9.

Czytaj więcej