• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

 

„Misją Naszej Fundacji jest niesienie szeroko pojętej pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego”

 

REGIONALNA FUNDACJA  POMOCY NIEWIDOMYM jest jedną z najstarszych (powstała w 1991 r ) i najbardziej prężnych organizacji świadczących pomoc na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących. Jest też fundacją o największym zasięgu terytorialnym, obejmując swym działaniem całe województwo śląskie.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w ciągu dotychczasowych  28 lat działalności wypracowała kompleksowy system profesjonalnej pomocy dziecku i rodzinie obejmujący wszystkie szczeble edukacji i wszystkie przedziału wiekowe.

Fundacja zajmuje się głównie dwoma obszarami problemowymi:

Obszar I – KOMPLEKSOWY SPECJALISTYCZNY SYSTEM OPIEKI   nad osobami   niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem.
Obszar II - Pomoc finansowa i organizacyjna w leczeniu narządu wzroku u małych dzieci i młodzieży (PROWADZENIE SUBKONT służących do zbierania środków finansowych na indywidualne leczenie).

W ramach I obszaru dotychczas uruchomione zostały:

  • Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji (dla dzieci od 0 do 8 lat)
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla dzieci od 0 do 7 lat)
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej (dla osób od 16 do 65 roku życia)
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Zakład Aktywności Zawodowej

1 września 2018 r na GALI w Arenie GLIWICE Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym otrzymała nagrodę „Marka Śląskie” 2018 w kategorii Organizacje Pozarządowe. Nagrodę odebrali Prezes Fundacji Norbert Galla i Wiceprezes dr hab. Joachim Otte. To prestiżowe i zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę Konkursu "Marka Śląskie" działającą pod auspicjami Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gliwicach oraz Samorządu Województwa Śląskiego. Uzasadnieniem tej świetnej nagrody jest 27 letnia działalność pracowników oraz wolontariuszy Fundacji w obszarze leczenia, rehabilitacji i edukacji osób niedowidzących i niewidomych. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedziba w Chorzowie jest jedną z najstarszych i najbardziej preżnych organizacji pomocowych tego typu.

Bezpośrednimi beneficjantami Fundacji są dzieci i dorośli niewidomi, słabowidzący oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na pomoc mogą liczyć również rodziny oraz osoby z ich otoczenia. Fundacja prowadzi działalność na obszarze całego województwa. Posiada takie placówki jak: Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji z szeregiem filii, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach, Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, Zakład Leczniczy „Leczenie i Rehabilitacja”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chorzowie, Czerwionce - Leszczynach, Zawierciu oraz Zakład Aktywności Zawodowej.Codziennie z naszej pomocy korzysta ponad 500 osób.

Za efektywną pracę Fundacja została odznaczona w 2011 roku Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Początki Fundacji

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym została założona w 1991 roku przez 21 fundatorów fizycznych oraz dwie osoby prawne. Oto lista fundatorów założycieli:


1. TADEUSZ MADZIA
2. ANTONI SZCZUCIŃSKI
3. JAN KWIECIEŃ
4. RYSZARD MAZUR
5. NORBERT GALLA
6. TADEUSZ WNUK
7. ZENON UCHNAST
8. BARBARA ŁUKASIK
9. MARIAN KUSAJ
10. BOGUSŁAW JAKÓBIEC
11. BRONISŁAW GÓRSKI
12. STANISŁAW SOŁTYSIK
13. CZESŁAW KOTAS
14. IRENA NORSKA-BORÓWKA
15. ANDRZEJ MICHALIK
16. WOJCIECH MAJ
17. ROMAN ZAJĄC
18. TADEUSZ BUGAJSKI
19. PAWEŁ PORADA
20. BRYGIDA LEWICKA
21. ARIADNA GIEREK-ŁAPIŃSKA
22. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
23. SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH”PROMET” W SOSNOWCU