• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org
 
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
Dlatego też może otrzymywać darowizny od osób fizycznych i prawnych, które mogą być odliczane od podatku i dochodu.
 
 
 
Każda osoba fizyczna może przekazać na rzecz Fundacji darowiznę w wysokości 1,5% podatku, jaki ma do zapłaty za dany rok podatkowy. Kwota ta jest odliczana od podatku do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa. Skorzystaj z bezpłatnego programu wypełniania deklaracji PIT online przygotowanego specjalnie dla Fundacji. Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 
Darowiznę Podatnik może przekazać składając wniosek do Urzędu Skarbowego wraz z zeznaniem rocznym. We wniosku (zamieszczonym w formularzach zeznań podatkowych) należy wskazać: numer KRS Fundacji 0000018926 oraz wysokość kwoty przekazywanej na rzecz Fundacji odpowiadającą 1,5 % podatku należnego. Ponadto Podatnik w składanym przez siebie wniosku może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel, leczenie konkretnej osoby objętej opieką Fundacji); informację tę może zamieścić w rubryce „Informacje uzupełniające” ( np. poz. 307 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 126 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38, poz. 53 – PIT-39). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Jednocześnie mogą Państwo także wyrazić zgodę na przekazanie Fundacji Państwa danych obejmujących imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty odpowiadającej przekazywanemu 1,5 % podatku należnego (art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 
Ponadto wszelkie darowizny na rzecz Fundacji dokonane przez:
- osoby prawne – podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.);
 
- osoby fizyczne – podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy łącznie do wysokości dokonanej darowizny, nie więcej niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).