Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Przekaż 1 procent podatku dla dzieci niewidomych

Pomagaj z Nami ! Podaruj swój 1%. Każdy podatnik może przekazać na rzecz Fundacji 1% podatku, jaki ma do zapłaty za dany rok podatkowy.

Skorzystaj z bezpłatnego programu wypełniania deklaracji PITprzygotowanego specjalnie dla Fundacji.

 

PIT‑OPP 2016 Program komputerowy PIT‑OPP 2016 Wersja InternetowaTwój 1% naprawdę może pomóc. Aby kontynuować edukację i rehabilitację naszych dzieci, otworzyliśmy przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Umożliwia to Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym.

 

Kim jesteśmy? Nasza działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

 

Nasza misja. Świadomie pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pomagamy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

 

Jak działamy? W ramach Fundacji zajmujemy się głównie dwoma obszarami problemowymi: 

  • Obszar I - specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem.
  • Obszar II - pomoc finansowa i organizacyjna w rehabilitacji nazrądu wzroku u małych dzieci i młodzieży (prowadzenie subkont służących do zbierania środków finansowych na indywidualne leczenie).

 

W ramach I Obszaru działa:

 

Aktualności

Fundacja: Oferta cenowa na przeprowadzenie 1 godziny szkolenia [22. 03. 2017]

Rozeznanie rynku  - zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni" w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia w dniu 27.03.2017r. pn. Elementy ekonomii i działań publicznych w reintegracji społecznej i zawodowej fundacji i stowarzyszeń”. Program szkolenia obejmuje co najmniej następujące zagadnienia:

SPWR: PROJEKT KATOWICE [21. 03. 2017]

Informujemy iż  Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji   realizuje we współpracy  z Miastem Katowice   zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” podstawie umowy nr PS-III.526.32.2017 z dnia  6 lutego 2017 roku

SPWR: PROJEKT RUDA ŚLĄSKA [21. 03. 2017]

Informujemy iż  Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji   realizuje we współpracy  z Miastem Ruda Śląska zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem:                   „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” na podstawie umowy nr UM/277/EZ/55/DOT-W/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku. 

SPWR: PROJEKT BIELSKO - BIAŁA [21. 03. 2017]

Informujemy iż  Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji   realizuje we współpracy  z Miastem Bielsko-Biała zadanie publiczne w obszarze polityki  społecznej nt.: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWALIDACYJNYCH DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO LAT 8” na podstawie umowy nr SO-VI.524.40.2017z dnia z 1 marca 2017 roku pod tytułem: „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

Fundacja: Szkolenie „ Elementy ekonomii i działań publicznych w reintegracji społecznej i zawodowej fundacji i stowarzyszeń”. [16. 03. 2017]

Szkolenie

 

 

         „Elementy ekonomii społecznej w działalności podmiotów reintegracyjnych: fundacji oraz stowarzyszenia”

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie  serdecznie  zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu: „Elementy ekonomii i działań publicznych w reintegracji społecznej i zawodowej”.  ” które odbędzie się w dniu 27-03- 2017 r. w godzinach 9:00- 16:00 w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9. 

Fundacja: OGŁOSZENIA O PRACĘ [08. 03. 2017]

RegionalnaFundacjaPomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni   (forma umowy do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat) :

 

NEUROLOGOPEDĘ


SPWR: PROJEKT RYBNIK [28. 02. 2017]

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Rybnik zadanie publiczne w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężonąniepełnosprawnością z terenu Rybnika” podstawie umowy nr PS.526.25.2017 z dnia z dnia 7 lutego 2017 roku

Fundacja: Szkolenie „ Elementy ekonomii i działań publicznych w reintegracji społecznej i zawodowej fundacji i stowarzyszeń”. [22. 02. 2017]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie  serdecznie  zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu: „ Elementy ekonomii i działań publicznych w reintegracji społecznej i zawodowej fundacji i stowarzyszeń”, które odbędzie się w dniu 27-02-2017 r. w godzinach 9:00- 16:00 w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9. 

Fundacja: Zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkolenia [22. 02. 2017]

Rozeznanie rynku  - zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni" w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia w dniu 27.02.2017r. pn. Elementy ekonomii i działań publicznych w reintegracji społecznej i zawodowej fundacji i stowarzyszeń”. Program szkolenia obejmuje co najmniej następujące zagadnienia:

Fundacja: URUCHOMIENIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ [16. 02. 2017]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym informuje, iż planuje uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Chorzowie.

Celem działania Zakładu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych i przygotowanie do życia i pracy w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości.

 

Strona 1 z 17 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Dąbrowskiego 55a, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu