• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PROJEKT Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice

I

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne pod tytułem: 

„ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice”

na podstawie Aneksu nr 1, z dnia 2 stycznia 2024 r.

 do Umowy nr PS-III.526.63.2023.MB, z dnia 14 czerwca 2023 roku

Czytaj więcej

PFRON - ŚCIANKA AKUSTYCZNA

Informujemy, iż w ramach projektu „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku, zakończyliśmy montaż akustycznej ścianki przesuwnej oraz akustycznej ścianki działowej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji w pomieszczeniu  Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 3 piętro – 41-500 Chorzów , ul. Św. Piotra 9.

Czytaj więcej

 

"Dramat. Dla rodziców. Rodzi się oczekiwane dziecko. Ukochane, niewidome i głuche, niewidome i z porażeniem mózgowym, niewidome i upośledzone. Wydaje się, że nie ma przed nim życia. I... wtedy REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM wyciąga pomocną dłoń"

Przekaż 1 procent podatku dla dzieci niewidomych

Pomagaj z Nami ! Podaruj swój 1,5%. Każdy podatnik może przekazać na rzecz Fundacji 1,5% podatku, jaki ma do zapłaty za dany rok podatkowy.

 

Skorzystaj z bezpłatnego programu wypełniania deklaracji PIT online przygotowanego specjalnie dla Fundacji. Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pldla OPP.

 

 

Twój 1% naprawdę może pomóc. Aby kontynuować edukację i rehabilitację naszych dzieci, otworzyliśmy przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Umożliwia to Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym.

 

Kim jesteśmy? Nasza działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

 

Nasza misja. Świadomie pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pomagamy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

 

Zobacz jak działamy