• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON TERAPIA BIOFEEDBACK

  • 2023.09.18

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizujemy -  projekt

„Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” w ramach którego prowadzimy również wsparcie - terapie Biofeedback. Nasi podopieczni dzielnie ćwiczą pod okiem terapeuty :-). 

Mamy jeszcze jedno wolne miejsce dla Beneficjentów projektu. 

Rodziców osoby zainteresowanych  zapraszamy do kontaktu z koordynatorami projektu.