Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: odpowiedzi na zapytania oferentów do zamówienia Z/1/2014 [10. 06. 2014]

W odpowiedzi na przesłane zapytania z dnia 09.06.2014 oraz 10.06.2014 dotyczące zamówienia Z/1/2014 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym informuje : 

 

1. nie przewiduje się przedłużenia terminu składania ofert,


2. nie posiadamy przedmiarów ( kosztorysów ślepych),


3. wadium zwraca się odwrotnie na pisemny wniosek oferenta,


4. wystarczy wskazać osoby, które będą pełnić funkcję: kierownika budowy i mistrza budowy - z uprawnieniami.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu