Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: odpowiedzi na zapytania oferentów do zamówienia Z/1/2014 [11. 06. 2014]

W odpowiedzi na przesłane zapytania z dnia 10.06.2014 dotyczące zamówienia Z/1/2014 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym informuje : 

 

  1. jest opracowany tylko projekt budowlany / na stronie w wersji elektronicznej/  zpozwoleniem na budowę wraz z uzgodnieniami  - nie opracowano projektu budowlano-wykonawczego i jest to po stronie wykonawcy robót

 

  1. zakres robót ziemnych należy przyjąć dla całego zadania / w tym nie realizowanych w etapie  I segmentów  B i C /.

 

  1. oświetlenie zewnętrzne należy przyjąć tylko dla realizowanych segmentów /A i D/

 

4.  ogrodzenie zewnętrzne – przyjąć  w wykonaniu docelowym od strony 

     drogi dojazdowej / front/  i ulicy Mikulczyckiej,  pozostałe boki działki to 

      ogrodzenie tymczasowe dla celów budowy.

 

5    kosztorys ofertowy – szczegółowy, zgodnie z pkt. XI specyfikacji 

      zamówienia

 

  1. gwarancja dotyczy wyłącznie robót budowlanych którą wystawia wykonawca robót / na urządzenia gwarancję wystawia wytwórca i powinna być przekazana inwestorowi przy odbiorze zadania/.  

 

  1. inwestor zawiera umowy o przyłącze docelowe gazu i energii elektrycznej.

 

8.  zgodnie z § 14  projektu umowy,  wykonawca zabezpiecza we własnym

    zakresie dostęp i korzystanie z energii elektrycznej i wody  dla celów 

    budowy i ponosi ich koszty do czasu zakończenia budowy 

 

9. dotyczy specyfikacji zamówienia pkt. V-5  - inwestor  dopuszcza 

    odstępstwo polegające na tym że przyjmuje się w wykazie o wykonaniu 

    robót budowlanych  „ co najmniej 2 roboty wykonane w tym samym 

    roku, których łączna wartość nie mniejsza niż oferowana cena”.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu