Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PFRON: INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE PFRON [02. 10. 2018]

Informujemy, że realizujemy projekt: „  Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000131/D/12 z dnia 26 marca 2018 roku 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0-18 lat z terenu województwa śląskiego

Uczestnik w ramach projektu  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach:


  1. terapii widzenia z elementami terapii ręki,
  2. kierowanej aktywności rozwoju społecznego i emocjonalnego
  3. hipoterapii
  4. biofeedback- u
  1. rehabilitacji w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
  2. rehabilitacji mowy i komunikacji alternatywnej,


Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to: psycholodzy, logopedzi, tyflopedagogodzy, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI,  hipoterapeuci,  okuliści i neurolodzy


LICZBA MIEJSC – 35


Uczestnikami projektu mogą być tylko  osoby  w wieku 0-18 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Projekt kierowany jest do osób z następującymi niepełnosprawnościami: 

- deficytami wzroku

- deficytami ruchu,

- zaburzeniami komunikacji i mowy,

- opóźnieniem psycho-ruchowym,

- upośledzeniem umysłowym,

- zaburzeniami zachowania,

- zespołami neurologicznymi,

- zaburzeniami słuchu,

- autyzmem

- z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Miejsca realizacji projektu:  Chorzów, ul. Świętego Piotra 9

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.03.2020

Harmonogram realizacji wsparcia: wsparcie realizowane jest od poniedziałku do soboty, termin i godziny realizacji wsparcia ustalone są indywidualnie ze specjalistą prowadzącym wsparcie.


HARMONOGRAM DOSTĘPNOSCI SPECJALISTÓW  

 

 

Zasady rekrutacji do projektu:

 

Należy złożyć następujące dokumenty do biura Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów. 

 

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTA DO PROJEKTU
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  3. Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON
  4. Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON w zakresie realizowanego projektuDruki dostępne są w biurze Fundacji.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu