• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Placówki wczesnej interwencji

1.Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza",
ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa
tel. (22) 658 43 30

2.Centrum Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym,
ul. Sokolska 26, Katowice
tel. (32) 259 95 83

3.Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,
Os. Kosmonautów 110, 61-643 Poznań
Tel. (61) 820-05-12

4.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,
ul. Tyniecka 7, 30-319 Kraków
tel. (12) 269 31 25

5.Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością,
ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów
tel. (32) 241 11 13

6.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących,
ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
tel (81) 747 14 23

7.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących,
ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź
tel. (42) 657 79 41; 657 78 11

8.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Niedowidzących,
ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 261 22 45

9.Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej,
ul. Półkole 11, 31-559 Kraków

10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych,
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska k. Poznania
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Telefon Ośrodka: 0-61 812 04 86, po godz. 18:00: 0605-253-137

11. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących,
ul.Koźmińska 7, 00-448 Warszawa
tel. ( 22) 621 14 52; 621 68 44

Przedszkola specjalne i integracyjne

1. Przedszkole Miejskie nr 2 - oddział dla dzieci niewidomych i słabo widzących 

87-100 Toruń, ul. Stawisińskiego 7
tel. (56) 648-64-52

2. Przedszkole Niepubliczne „Panda” - oddział dla dzieci niewidomych i niedowidzących
85-087 Bydgoszcz ul. Huculska 8
tel. (52) 342-24-83

3. Przedszkole Specjalne Nr 1 - oddział dla dzieci niedowidząrych z upośledzeniem umysłowym,
91-015 Łódź, ui. Gandhiego 26
tel. (42) 651-61-41

4. Państwowe Przedszkole Nr 81 - oddziały specjalne: dla dzieci niewidomych słabo widzących z mózgowym porażeniem dziecięcym; dla dzieci upośledzonych; od 3 do 10 lat
61-446 Poznań, ul. Limbowa 2
tel. (61) 832-02-32

Ośrodki szkolno-wychowawcze

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
ul. Hajducka 22; 41-500 Chorzów
tel./fax: (32) 241 49 62

2.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych im. Louisa Braille'a
ul. Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
telefon: (0-52) 321-55-58 (Dyrektor);
322-17-87 (centrala); fax: 322-76-25

3.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
ul. Tyniecka 7; 30-319 Kraków
telefon: (0-12) 266-66-80; fax: 266-86-22

4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Laskach k/ Warszawy im. Róży Czackiej
05-081 Izabelin
telefon: (0-22) 752-22-27; fax: 752-21-65

5. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku
pl. Przemysława 9; 62-005 Owińska k/ Poznania
telefon: (0-61) 812-04-86; 812-00-11

6. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13

dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Kamiennogórska 16; 54-034 Wrocław
tel./fax: (71) 349 56 30
E-mail: oswdn@poczta.fm

7. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
ul. Wybickiego 1; 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: (032) 261-22-45

8. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niedowidzących
ul. Dziewanny 24; 91-866 Łódź
tel. (42) 657-79-41; 657-78-11

9. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niedowidzących
ul. Koźmińska 7; 00-448 Warszawa
tel. (22) 621-14-52; 621-68-44

10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niedowidzących
ul. Hirszfelda 6; 20-092 Lublin
tel. (81) 747-14-23

 

Ośrodki dla dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
ul. Struga 86; 26-600 Radom
telefon: (0-48) 344-01-95

2. Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Złożoną
Niepełnosprawnością od 14 do 30 lat
ul. Leonarda 12; 01-183 Warszawa
telefon: (0-22) 632-15-81; 632-45-61

3. Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną
Niepełnosprawnością od 4 do 13 lat
ul. Kopińska 6/10; 02-321 Warszawa
telefon: (022) 658-43-30; 822-03-44

4. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i
Niedowidzących
ul. Zawadzkiego 128; 43-229 Rudołtowice k. Pszczyny
telefon/fax: (0-32) 211-21-14

 

Placówki szkolenia zawodowego

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 3

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niedowidzących
ul. Wyścigowa 31; 20-425 Lublin
telefon: (081) 5321944

2. Zakład Rehabilitacji Inwalidów Wzroku
Wydział Masażu Leczniczego
ul. Królewska 86; 30-079 Kraków
telefon: (012) 6333161

3. Policealne Studium Medyczne
Wydział Masażu
ul. Jaczewskiego 5; 20-090 Lublin
telefon: (081) 7478152; 7478081

4. Zakład Rehabilitacji Inwalidów Wzroku
Szkoła Zasadnicza dla Niewidomych
ul. Hajducka 22; 41-500 Chorzów
telefon: (032) 2413074; 2414962

5. Szkoła Zasadnicza dla Dzieci Słabowidzących
ul. Polna 16/20; 81-735 Sopot
telefon: (058) 5511815

6. Zespół Szkół Zawodowych nr 2
Al. I Dywizji Kościuszkowskiej 16/18; 91-836 Łódź
telefon: (042) 6571653

7. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
telefon: (052) 3415228; tel./fax 3410802

 

Ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne

PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Mariana Mikołaja Kaczmarka 

87-720 Ciechocinek, ul. Słońska 15
telefon (054) 283-60-82

Poradnia Usprawniania Wzroku
90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17
telefon (042) 633-44-18

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
94-047 Łódź, ul. Wyszyńskiego 86
(poradnia dla dzieci i młodzieży niewidomej)

PZN Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza
00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26
tel. (22) 635-67-33 i 635-67-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
80-229 Gdańsk, ul. Traugutta 82
telefon (058) 341-39-50
(profil działalności obejmuje opieką dzieci niewidome i słabo widzące )

Wojewódzka Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia
80-346 Gdańsk-Oliwa, ul. Wejhera 12 a
telefon (058) 556-28-57

Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN
42-200 Częstochowa, al. Wolności 20
te!efon (034) 324-15-32

Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN
10-685 Olsztyn, ul. E. Paukszty 57
telefony : centrala (089) 542-89-13 i fax 542-88-02

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących
61-643 Poznań, Osiedle Kosmonautów 110
telefon i fax (061) 820-05-12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
64-920 Piła, ul. Sikorskiego 19
telefon (067) 351-75-51
(profil działalności obejmuje opiekę nad dziećmi słabo widzącymi niewidomymi)

PZN Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Kiimczok”
78-111 Ustronie Morskie, ul. Okrzei 1
telefon i /fax (094) 35-155-65