• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PROJEKT „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.”

  • 2022.04.07

 

            Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym rozpoczyna 1 marca 2020 r. zgodnie         z umową nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 realizacje projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób  z niepełnosprawnościami.”

            Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie umiejętności społecznych 35 osób z niepełnosprawnościami – uczestników Warsztatu terapii Zajęciowej w Zawierciu.

W projekcie uczestniczyć będzie 14 kobiet i 21 mężczyzn dla których przewidziano działania podnoszące umiejętności i kompetencje społeczno - zawodowe m.in. dotyczące orientacji przestrzennej, doskonalące bezpieczeństwo poruszania się samodzielnego, czerpania przyjemności z kontaktu z naturą, treningi komunikacje alternatywnej oraz doradztwo zawodowe.

 

            W wyniku realizacji projektu 13 osób (5K i 8M) uzyska kwalifikacje; 9 uczestników (3K, 6M) poszukujących pracy; min. 3 osoby zatrudnione.

 

            Wartość projektu wynosi: 502 800,00 zł.,

             w tym: dofinansowania środkami UE: 477 660,00 zł.

 

            Projekt będzie realizowany do 30.06.2022 r.

 

            Prosimy o rozpowszechnianie informacji o projekcie.