• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

SPOTKANIE PT.. JAKIE ZNACZENIE MA WCZESNA INTERWENCJA W ODNIESIENIU DO DZIECI Z DYSFUNKCJAMI WZROKU?

  • 2022.02.22

W jakich obszarach podejmuje działania Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w odniesieniu do osób z dysfunkcją wzroku?

Jakie znaczenie ma wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z dysfunkcjami wzroku?

Spotkanie z Krystyną Gwizdoń – psychologiem, dyrektorem Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie Fundacji Pomocy Niewidomym na temat wczesnej interwencji i jej znaczenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących odbyło się 15.02.2022 roku.

 

 

Wczesna interwencja to działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych. Pierwsze miesiące i lata życia dziecka są niezwykle ważne, gdyż w tym okresie intensywnie rozwija się układ nerwowy, dlatego należy je wykorzystać i podjąć działania mające na celu wspomaganie rozwoju malucha.

Jakie znaczenie ma wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością wzroku? W jakich obszarach działania te wspierają rozwój dziecka? Jaka jest rola rodziców w tym procesie? Krystyna Gwizdoń opowie o doświadczeniach w tym zakresie na przykładzie działań prowadzonych województwie śląskim przez Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie Fundacji Pomocy Niewidomym.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wszystko dla ratowania wzroku” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Krystyna Gwizdoń

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog, 32 lata pracy zawodowej jako psycholog o specjalności klinicznej.

Miejsce pracy: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji.

Od początku pracy zawodowej współuczestniczy w organizacji pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom na terenie województwa śląskiego.

Od 1993 specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji dziecka niewidomego i słabowidzącego.

W latach 1995 -1997 –  współinicjator oraz współorganizator innowacyjnej formy realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poprzez kompleksową, interdyscyplinarną interwencję „domową” tj. dojazdu specjalistów do domu dzieci i prowadzenia terapii przy udziale rodziców – dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością od 0 do 7 lat z terenu całego województwa śląskiego.

Od roku 1997 kieruje działalnością Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Zapis spotkania z Krystyną Gwizdoń