• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

ZADANIE PUBLICZNE „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice”

  • 2022.01.25

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne pod tytułem: 

„ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice”

na podstawie Aneksu 1, z dnia 30 grudnia 2021 r. do Umowy nr PS-III.526.44.2021.MB, z dnia  7 stycznia 2021 roku

logo_rfpn_serce-01

Cel zadania publicznego:

 

rozwój umiejętności w zakresie widzenia funkcjonalnego, manipulacji i orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice, tak aby przygotować ich do samodzielnego, aktywnego udziału w życiu społecznym.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

terapii indywidualnej dzieci
wsparcia i diagnostyki  logopedycznej
diagnozy i konsultacji  psychologicznych
 

Adresaci zadania publicznego: 

 

dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 

w wieku od 0 do 8 lat, z terenu Miasta Katowice, wraz z opiekunami

 

Miejsce realizacji zadania publicznego:

 

w zakresie terapii indywidualnej, wsparcia logopedycznego oraz wsparcia psychologicznego

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów

tel. 32/ 247-04-40

e-mail: spwr_chorzow@rfpn.org

 

 

Termin realizacji zadania publicznego: 

 

1 styczeń 2022 r. – 31 grudzień 2022 r.

 

Całkowity koszt zdania publicznego wynosi łącznie 28.998,00 zł,

w tym dofinansowanie Miasta Katowice wynosi 20.000,00 zł

 

katowice logo