• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PROJEKT "Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice”

  • 2021.02.16

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne pod tytułem: 

„Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice”

na podstawie Umowy nr PS-III.526.44.2021.MB, z dnia 7 stycznia 2021 roku

 

Cel zadania publicznego:

rozwój umiejętności w zakresie widzenia funkcjonalnego, manipulacji i orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice, tak aby przygotować ich do samodzielnego, aktywnego udziału w życiu społecznym.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

  • terapii indywidualnej dzieci
  • wsparcia i diagnostyki logopedycznej
  • diagnozy i konsultacji psychologicznych
     

Adresaci zadania publicznego:

dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

w wieku od 0 do 8 lat, z terenu Miasta Katowice, wraz z opiekunami

 

Miejsce realizacji zadania publicznego:

w zakresie terapii indywidualnej, wsparcia logopedycznego oraz wsparcia psychologicznego

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów

tel. 32/ 247-04-40

e-mail: spwr_chorzow@rfpn.org

 

Termin realizacji zadania publicznego:

1 styczeń 2021 r. – 31 grudzień 2021 r.

 

Całkowity koszt zdania publicznego wynosi łącznie 29.250,00 zł,

w tym dofinansowanie Miasta Katowice wynosi 20.000,00 zł