Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

WTZ: WTZ sp. z o.o. w Chorzowie [18. 11. 2012]

W dniu 15 listopada 2011r. zawiązana została spółka :

WTZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, której jedynym wspólnikiem jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym.

 

Zapraszamy na stronę internetową spółki: www.wtzspolka.pl


Spółka wykonuje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 roku, tym samym realizując następujące zadania:

1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. działalność charytatywna
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Od 1 stycznia 2012 roku WTZ Sp. z o.o. jest organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie a od 1 kwietnia b.r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach.

Przykładowe prace wykonane w WTZ Chorzów

Przykładowe prace wykonane w WTZ Czerwionka- leszczyny

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu