Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PFRON: II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” [01. 04. 2021]

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęliśmy II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 roku. Drugi etap realizacji projektu będzie trwał do 31.03.2022 roku.  

W drugim etapie projekt obejmie 58 beneficjentów wraz z Rodzinami

 

W ramach projektu  prowadzone będzie wsparcie w następujących zakresach:

 

 • rehabilitacja widzenia

 • rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej

 • rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej

 • nauka czynności codziennych

 • trening umiejętności społecznych

 • kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii

 • kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii

 • kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii

 • hipoterapia

 • kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback

 • terapia biofeedback

 • dogoterapia

 • konsultacje dla Rodziców.

 

W okresie 01.04.2021-30.09.2021 w ramach projektu, zostania dokonana aranżacja otoczenia budynku przy ul. Świętego Piotra 9 w Chorzowie ( modernizacja fontanny i adaptacja placu zabaw ) oraz odświeżenie pomieszczeń SPWR w formie malowania kontrastowego z częściową zmianą struktury w budynku przy ul. Sienkiewicza 66 w Zawierciu.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu