Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PFRON: PODSUMOWANIE I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU PFRON [31. 03. 2021]

Informujemy, że zakończyliśmy I etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku.

Projekt kierowany był do 50 dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego. W okresie 01.01.2020-31.03.2021 objęto wsparciem 55 beneficjentów, w tym 5 beneficjentów w formie zastępstwa. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych m.in. poprzez zwiększenie dostępu do rehabilitacji. Poszczególne formy wsparcia w projekcie odnosiły się bezpośrednio do rodzaju niepełnosprawności występujących u beneficjentów. Każde zadanie odpowiadało na konkretną potrzebę (niepełnosprawność) występującą u danego beneficjenta. Wsparcie prowadzone było w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu, w trakcie trwania projektu (więcej niż 10 miesięcy w roku). Każdy z beneficjentów miał opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynikało jaki rodzaj wsparcia otrzymywał w ramach projektu oraz jaki był cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej i grupowej: w Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9 oraz w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 66 a także w formie zdalnej w przypadku następujących form wsparcia: rehabilitacja widzenia, rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej, rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej, konsultacje dla rodziców. Zajęcia z hipoterapii odbywały się w Ludowym Klubie Jeździeckim DERESZ w Siemianowicach Śląskich przy ul. Brynickej 27.

 

W okresie 01.01.2020-31.03.2021 zrealizowano wsparcie dla beneficjentów w następującym wymiarze:

 • rehabilitacja widzenia – 2170 h

 • rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej– 2520 h

 • rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej – 875 h

 • nauka czynności codziennych – 700 h

 • trening umiejętności społecznych – 98 h

 • kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii – 20 h

 • kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii – 20 h

 • kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii – 20 h

 • hipoterapia – 280 h tj. 560 sesji

 • kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback – 10 h

 • terapia biofeedback – 280 h

 • dogoterapia – 84 h

 • konsultacje dla Rodziców – 1400 h


W ramach projektu zakupiliśmy stół rehabilitacyjny i dokonaliśmy pomalowania pomieszczeń, gdzie realizowany jest projekt.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu