Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 1/9/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 02. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

1) Aldona Głowacka – Rotarska

Komunikacja Interpersonalna: - cena brutto: 100,00 zł./godz. x 120 godz. =12 000,00 zł.;

Wsparcie psychologiczne: - cena brutto 100,00 zł./godz. x 140 godz. = 14 000,00 zł.

 

2) EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas

Komunikacja Interpersonalna: - cena brutto: 74,90 zł./godz. x 120 godz. = 8 988,00 zł.;

Wsparcie psychologiczne: - cena brutto 74,90 zł./godz. x 140 godz. = 10 468,00 zł.

 

W związku z niespełnieniem kryteriów zamawiającego udziału w postępowaniu oferta f-my EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas została odrzucona.

 

Wykonawcą przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” wybrane została:

Pani Aldona Głowacka – Rotarska.

Termin realizacji zamówienia – 31.12.2021 r.

 

podpisana informacja o wyborze oferty

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu