Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [17. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 08/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zagospodarowania placu przy WTZ Z-cie, wykonanie ogrodu polisensorycznego, zakup i montaż szklarni ogrodowej, ławki ogrodowe w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

1) DAGLRZJA MAŁGORZATA DZIEWICKA

ul. Brata Alberta 6, 42 – 400 Zawiercie.

- cena brutto: 42 094,62 PLN.

 

Wykonawcą zagospodarowania terenu przy WTZ Z-cie, wykonanie ogrodu polisensorycznego, dostawa i montaż szklarni ogrodowej, ławki ogrodowe w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” wybrana została f – ma DAGLEZJA MAŁGORZTA DZIEWICKA.


Termin realizacji: XI br. i III-IV 2021 r.


podpisana informacja o wyborze oferty

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu