Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 07/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zakupu i montażu ogrodzenia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

1) P.P.H.U CHOLMEX Cholewka Ryszard

ul. Zwarta 7, 42 – 400 Zawiercie.


- cena brutto: 16 094,74 PLN.

 

Wykonawcą dostawy i montażu ogrodzenia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” wybrana została f – ma P.P.H.U. CHOLMEX Cholewka Ryszard.podpisana informacja o wyborze

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu