Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie WTZ 2020: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [28. 10. 2020]

Poniżej udzilamy odpowiedzi na kolejne zadane pytania:

 

Pytania do zamawiającego


  1. Proszę o doprecyzowanie, jaki dokładnie rośliny muszą być posadzone. Zamawiający wymaga posadzenia mniejszych roślin (337 szt.), roślin innych (81 szt.) oraz dużych roślin (6 szt.) – proszę o doprecyzowanie, jakie dokładnie to powinni być rośliny.
  2. Czy przedmiot zamówienia obejmuje demontaż nawierzchni asfaltowej?
  3. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia utylizacji ziemi oraz gruzu?
  4. Proszę o podanie całkowitych wymiarów terenu, na którym ma powstać ogród polisensoryczny.
  5. Czy przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie nawierzchni z kostki betonowej?
  6. Proszę o doprecyzowanie pozycji opisu przedmiotu zamówienia – dołownik 9 x 9 oraz następujących 3 pozycji – czego dotyczą.
  7. Proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu na działce powinna być zamontowana szklarnia.
  8. W związku z udzielonymi odpowiedziami proszę o przesunięcie terminu składania ofert.
 
Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania:
 
ad. 1) Rodzaj i ilości roślin określone zostały w przedmiaru robót i załączonych planszach roślinnych.
ad. 2) Nie.
ad. 3) Nie.
ad. 4) Powierzchnia terenu odzwierciedlona na planszy roślinnej (załącznik do zapytania) oraz widoczna na zdjęciach przekazanych w odpowiedzi na pytanie z 23 bm..
ad. 5) Nie.
ad. 6) Określone w przedmiarze.
ad. 7) Wskazane na załączniku plansza roślinna.
ad. 8) Zamawiający nie znajduje powodów do przesunięcia terminu składania ofert.


Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu