Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie WTZ 2020: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [26. 10. 2020]

Poniżej udzilamy odpowiedzi na zadane pytania:

 

 

Pytania do zamawiającego

 

 

 

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych szklarni.

Proszę o doprecyzowanie wielkości oraz wysokości drzew oraz krzewów.

Czy Zamawiający wymaga dokonywania pielęgnacji krzewów oraz roślin? Jeżeli tak, proszę o doprecyzowanie co dokładnie powinno być wykonywane oraz przez jaki okres.

Proszę o dołączenie aktualnych zdjęć terenu.

Proszę o dołączenie planu zagospodarowanie terenu albo mapki z informacją, jak powinien ogród wyglądać.

Czy Zamawiający wymaga certyfikat dla szklarni czy zaakceptuje deklaracje zgodności?

Czy Zamawiający dopuszcza kostkę brukową o wymiarach 10 x 20 cm zamiast 30 x 30 cm? Zmiana nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenie.

Proszę o doprecyzowanie okresu gwarancji przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga dokonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych?

Czy Zamawiający wymaga dokonania obsługi geodezyjnej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?

Czy w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający dopuści możliwość składania ofert np. drogą mailową poprzez dostarczenie ofert w wersji elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania:

ad.  1) Na zał. rysunku plansza roślinna ogólna jest wymiar szklarni 2,5m x 6m (ale dopuszczamy nieco większą np. 3m x 6m), jest też wzmianka w przedmiarze robót.

ad. 2) Zamawiający nie określa szczegółowo wielkości ani wysokości krzewów i drzew.
ad. 3) Zamawiający nie wymaga wykonywania pielęgnacji ogrodu.
ad. 4) Załączone 3 (amatorskie) zdjęcia terenu.
ad. 5) Wygląd ogrodu przedstawiają dołączone plansze.
ad. 6) Zamawiający zaakceptuje deklaracje zgodności.
ad. 7) Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów kostki, zaproponowana
jest najdogodniejsza dla osób z niepełnosprawnościami.

ad. 8) Co najmniej 12 m-cy.
ad. 9) Nie.
ad. 10) Nie.
ad. 11) Zamawiający dopuszcza w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego składania ofert w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Załączniki:

 

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

podpisana odpowiedź na zadane pytania

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu