Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 06/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [16. 10. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 06/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia „Treningu Alternatywnej Komunikacji – zajęcia indywidualne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

1) P. Barbara Kopysta

- cena brutto: 60,00 zł./godz. x 264 godz. =15 840,00 PLN.;

2) P. Aldona Głowacka - Rotarska

- cena brutto: 60,00 zł./godz. x 264 godz. =15 840,00 PLN.;

 

Wykonawcami przeprowadzenia warsztatów i indywidualnych porad z zakresu „Treningu Alternatywnej Komunikacji – zajęcia indywidualne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” wybrane zostały:

Pani Barbara Kopysta,

Pani Aldona Głowacka – Rotarska.Podpisana informacja o wyborze oferty

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu