Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 05/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [22. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 05/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia warsztatów i indywidualnych porad z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

1) Katarzyna Makowska


- cena brutto: 90,00 zł./godz. x 180 godz. =16 200,00 PLN.

 

Wykonawcą przeprowadzenia warsztatów i indywidualnych porad z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” wybrana została – Pani Katarzyna Makowska.

 

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu