Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 04/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [11. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 04/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące dostawy Maszyny - Hafciarka w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs - złożone zostały dwie oferty tj.

1) F-ma Usługowo-Handlowa SEMACO Sp.J. J. Skałoń, M. Strojniak

31- 977 Kraków,

Os. Szkolne 19A. – cena brutto 5 595,00 PLN.

 

2) ) MASZYNOSFERA Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 400,

60 – 169 Poznań. – cena brutto 4 999,00 zł.

 

Wybrana została oferta f-my MASZYNOSFERA Sp. z o.o. 60 – 169 Poznań, ul. Grunwaldzka 400, która spełniła wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym w ramach rozeznania rynku nr 04/2020/RFPN/WTZ Z-cie. dotyczącym dostawy: Maszyny Hafciarka w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami” i uznano ją za najkorzystniejszą – 4 999,00 PLN. (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), gwarancja 60 m-cy.

Termin realizacji IX – X – 1 miesiąc od podpisania umowy.


PODPISANA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu