Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: PROJEKT MIASTO PRZYJAZNE KOBIETOM [31. 08. 2020]

egionalna Fundacja Pomocy Niewidomym od 1 sierpnia br. zgodnie z umową nr RPSL.07.01.03-24-0433/19-00 realizuje projekt pn. „Chorzów – miasto przyjazne Kobietom”

Celem głównym projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 60 kobiet w wieku powyżej 30 lat, osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia mieszkanek OSI Chorzów.

Projekt jest realizowany w partnerstwie, Partnerem jest:

- Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka z/s w Katowicach .

W projekcie uczestniczyć będzie 60 kobiet w wieku 30+ dla których przewidziano działania podnoszące kwalifikacje i aktywizujące zawodowo m.in.:

- szkolenia nakierowane na zdobycie kwalifikacji lub kompetencji,

- pośrednictwo pracy,

- subsydiowane zatrudnienie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Wartość projektu wynosi: 1 027 425,00 zł.,

w tym: dofinansowania środkami UE: 976 053,75 zł.

 

Projekt będzie realizowany przez 20 miesiące, zakończenie 31.03.2022 r.

 

Załączniki:

 

1. Kwestionariusz dla uczestnika + deklaracja

2. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie

3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dodatkowych - 7.1.3

4. Oświadczenie uczestnika proj. 7.1.3

5. Regulamin projektu - Chorzów miasto przyjazne Kobietom

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

7. Załącznik 2 do umowy uczestn. w projekcie

 

 

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o projekcie.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu