Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY [17. 06. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 01/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu

Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały dwie oferty tj.:

1) Damian Smelczyński – DAMART

ul. Grabowska 30B,

62 – 570 Rychwał. - cena brutto 12 313,00 PLN.

 

2) ZPU ROMEX Sp. z o.o

ul. Hetmańska 38,

85 – 039 Bydgoszcz - cena brutto 10 097,57 PLN.

 

Wybrana została oferta ZPU ROMEX Sp. z o.o. - wartość 10 097,57 PLN. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 57/100), termin realizacji do 15 lipca 2020 r.


Informacja o wyborze oferty pdf

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu