Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 25.03.2020 [25. 03. 2020]

Przedłużam zawieszenie zajęć wprowadzone Zarządzeniem z dnia 13.03.2020 do dnia 10.04.2020

1.Realizacja zajęć placówki odbywać się będzie w formie zdalnej , z wykorzystaniem metod i technik na odległość w oparciu o Rozporządzenie MEN a dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ Dz. u. Z 2020 poz. 493/

 

2.O szczegółach realizacji zadań specjaliści , rodzice zostali poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną.

 

3. Wszyscy specjaliści pozostają do dyspozycji dyrektora placówki.

 

 

Krystyna Gwizdoń

dyrektor SPWR

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu