Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: Praca zdalna - zalecenia [20. 03. 2020]

Dotyczy Zarządzenia Dyrektora Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji - z dnia 13.03.2020

 

 

1.W związku z pracą zdalną od 16.03.2020 wszyscy pracownicy pracujący / opracowują zgodnie z poleceniem w zarządzeniu w ustaleniu z rodzicami systematycznie zalecenia terapeutyczne dla wszystkich swoich podopiecznych i przekazują je regularnie online poprzez email, messenger , skype , whats app, rodzicom.

 

...

 

2.Zalecenia są zapisywane na bieżąco w systemie elekronicznym -SPWR erfpn .

 

3.Terapeuci zobowiązani są do informowania rodziców i opiekunów, iz po powrocie do pracy stacjonarnej z podopiecznymi wszystkie zalecenia zostaną przedstawione rodzicom i zostaną potwierdzone podpisami rodziców.

 

4.Zalecenia stanowią dokumentacje merytoryczna dziecka

 

5. Dyrektor może wydać inne dyspozycje dla każdego pracownika w zależności od potrzeb podopiecznych.

 

6. O przedłużeniu okresu zawieszenia zajęć stacjonarnych rodzice zostaną poinfromowani na stronie fundacji.

 

 

Krystyna Gwizdoń

dyrektor SPWR

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu