Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Wyniki I edycji konkursu na pakiety marketingowe [07. 03. 2019]

Komisja Konkursowa wyłoniła w konkursie 7 organizacji, które zostaną objęte wsparciem w postaci pakietu usług marketingowych w I edycji konkursu w projekcie OWES SWR.

 
Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Jabłońska, Joanna Pietrzyba-Waszczak i Agnieszka Roman-Otte, spośród zgłoszonych w konkursie podmiotów ekonomii społecznej, wyłoniła 7 organizacji, które zostaną objęte wsparciem w postaci pakietu usług marketingowych w I edycji konkursu w projekcie OWES SWR.
Lista podmiotów ekonomii społecznej, którym przyznano pakiety marketingowe:
 
1. Fundacja Laboratorium Architektury 60+
2. Fundacja ZaZuZi
3. Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych
4. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
5. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Melodia Zmian
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem
7. Spółdzielnia Socjalna Mastvita

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu