Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES [15. 01. 2019]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym realizuje projekt „OWES SWR” jako partner Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach- lidera projektu.


Celem głównym projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, czyli obejmuje takie podmioty jak: fundacje, stowarzyszenia, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne, warsztaty terapii zajęciowej. Nasz projekt „OWES SWR” obejmuje obszar subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego (Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, powiat lubliniecki, powiat tarnogórski) w okresie 01.08.2018 - 31.12.2023. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

 

W ramach projektu „OWES SWR” RFPN oferuje pakiety usług marketingowych jako formę wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Każdy pakiet jest indywidualnie dostosowany dla podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, rozpoczyna się od doradztwa biznesowego i marketingowego, które pozwala na dokładne określenie potrzeb dotyczących marketingu przedsiębiorstwa oraz zakup wiązki dostosowanych usług.


Pakiety mogą zostać przeznaczone na:

- wydruk materiałów reklamowych- wizytówek, ulotek, folderów itp.,

- tworzenie stron www, reklamę internetową, prasową, film reklamowy, audycję radiową

 

Pakiety usług marketingowych realizowane będą przez zespół RFPN od stycznia 2019.

Informacji na temat możliwości skorzystania ze wsparcia udzielają :


- Justyna Poloczek, specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych tel.607 593 470

- Joanna Pietrzyba- Waszczak, doradca ds. marketingu OWES

- Agnieszka Roman-Otte, doradca ds.marketingu OWES


Tel. 32 241 11 13, wew.11. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 9-12


Mail: owes@rfpn.org

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu