Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: INFORMACJA RODO [21. 06. 2018]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym ul. Świętego Piotra 9,41-500 Chorzów;

 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 32 241 11 13  i pod adresem rodo@rfpn.org;

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

4. Przystąpienie do akcji organizowanych przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym mających na celu pozyskanie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz administratorzy obsługujący systemy teleinformatyczne Fundacji.

 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;

 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu