Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Szkolenie "Poznanie podstawowych zasad ekonomii społecznej i działań publicznych drogą do reintegracji społecznej i zawodowej " [09. 04. 2018]

Szkolenie:

 

„Poznanie podstawowych zasad ekonomii społecznej i działań publicznych drogą do reintegracji społecznej i zawodowej ”.

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu: „Poznanie podstawowych zasad ekonomii społecznej i działań publicznych drogą do reintegracji społecznej i zawodowej”, które odbędzie się w dniu 16-04-2018r. w godzinach 8:30-15:30 w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9. 


 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, fundacji, stowarzyszeń, wolontariuszy z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego, tj. Miast: Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie oraz Powiatów: Tarnogórskiego i Lublinieckiego.

Ramowy program szkolenia

1. Działania publiczne

 • Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej - zawieranie znajomości, oswajanie nowych sytuacji (takich jak rozmowy kwalifikacyjne, negocjacje, występowanie z inicjatywą, dyskusja)

 • Sztuka skutecznego porozumiewania się jako droga do sukcesu na polu działań społecznych np. takich jak wolontariat, współpraca w środowisku osób niepełnosprawnych, prowadzenie fundacji i stowarzyszeń.

 • Strategie wpływania na innych, role w grupach zadaniowych. Praca nad umiejętnością współpracy jako skutecznego działania prowadzącego do reintegracji zarówno społecznej jak i zawodowej.

Zajęcia warsztatowe

 • Ćwiczenia umiejętności koncentracji i słuchania.

 • Przygotowanie wystąpienia publicznego. Jego prezentacja. Omówienie.

 • Trening zachowań asertywnych

 • Analiza realizacji zadań

 

2. Elementy ekonomii społecznej w reintegracji społecznej i zawodowej

 • Prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku –misja społeczna.

 • Ekonomia społeczna w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwa

 • Promocja istotą istnienia na rynku pracy. Współpraca z mediami.

 

Zajęcia warsztatowe

 • nauka pełnienia ról, poszukiwania wartości i celów ważnych w życiu. Poszukiwanie zachowań zgodnych z ustalonymi normami,

 • współpraca w grupie, która kształtuje umiejętność współdziałania z innymi dla osiągnięcia wyznaczonego wspólnego celu,

 • udział w budowaniu społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej.

3. Ogólne zasady promocji

 • Ogólne zasady współpracy z mediami

 • Co to znaczy „budować własny wizerunek” w kontekście kontaktów medialnych.

 • Siła informacji w wirtualnym świecie.

4. Zwiedzanie placówek Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie:

 • Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego (PPL) „Leczenie i Rehabilitacja”

 • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji oraz pogadanka na temat „ Fundacja jako przykład podmiotu reintegracyjnego”

 • Warsztat Terapii Zajęciowej

 
 

5. Opcjonalnie: zwiedzanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych oraz pogadanka na temat „Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych jako przykład podmiotu reintegracyjnego”

 

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz catering.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 13.04.2018, na adres mailowy fundacja@rfpn.orgowes@rfpn.org

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

 

Załączniki:

 

1. Formularz zgłoszeniowy Instytucji OWES

2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika OWES

3. Deklaracja uczestnictwa Instytucja OWES

4. Oświadczenie Uczestnika projektu indywidualnego

 
Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu