Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Projekty PFRON

PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA WOLONTARIUSZY [12. 05. 2017]

Szanowni Państwo  !

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy

- studentów lub absolwentów uczelni z następującym wykształceniem kierunkowym: mgr fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, technik fizjoterapii do asystowania we wsparciu: REHABILITACJA W ZAKRESIE PORUSZANIA SIĘ, KONTROLI MOTORYKI ORAZ ORIENTACJA PRZESTRZENNA Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZAStudentów lub absolwentów uczelni z następującym wykształceniem kierunkowym: mgr psychologii, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej do asystowania we wsparciu: REHABILITACJA WIDZENIA Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZA do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”  na podstawie  umowy nr ZZO/000105/12/D z dnia 11maja  2017 roku.


Informacje o projekcie:


Tytuł projektu: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”


Okres trwania projektu: 01.01.2017-31.12.2017


Miejsca realizacji projektu:

 •          Bielsko-Biała, ul. Reymonta 5
 •          Chorzów, ul. Świętego Piotra 9
 •          Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
 •          Rybnik, ul. 3-go Maja 31/101-103
 •          Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66
 •          Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120


Adresaci projektu:  

 

osoby  w wieku 0-18 lat z następującymi niepełnosprawnościami: 

- deficytami wzroku

- deficytami ruchu,

- zaburzeniami komunikacji i mowy,

- opóźnieniem psycho-ruchowym,

- upośledzeniem umysłowym,

- zaburzeniami zachowania,

- zespołami neurologicznymi,

- zaburzeniami słuchu,

- autyzmem

- z niepełnosprawnością sprzężoną

posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


 

W ramach projektu beneficjenci uzyskają wsparcie w zakresie:

 1. rehabilitacji widzenia,
 2. rehabilitacji w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
 3. rehabilitacji mowy i komunikacji alternatywnej,
 4. muzykoterapii
 5. nauki czynności codziennych
 6. treningu umiejętności społecznych
 7. dogoterapii
 8. hipoterapii
 9. biofeedback- u

10. wsparcie rodziców- konsultacje oraz grupy wsparcia


koordynatorzy projektu:

mgr Krystyna Gwizdoń tel. 32/241 11 13 wewn. 27
mgr Magdalena Kadłubek tel. 32/241 11 13 wewn. 25

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: pfron@rfpn.org z dopiskiem „ WOLONTARIAT ”


Dokumenty zgłoszeniowe dla wolontariuszy:


Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu