Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Projekty PFRON

PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA KADRY [12. 05. 2017]

Szanowni Państwo  !

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza do współpracy  psychologów, logopedów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, terapeutów  SI,  hipoterapeutów,  dogoterapeutów, okulistów i neurologów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”  na podstawie  umowy nr ZZO/000105/12/D z dnia 11maja  2017 roku

Formy współpracy: 

 • umowa zlecenie ( za wyjątkiem następujących form wsparcia: hipoterapia i dogoterapia )
 • umowa o świadczenie usług w oparciu o działalność gospodarczą wykonywaną osobiście ( tzw. samozatrudnienie )  - ( za wyjątkiem następujących form wsparcia: hipoterapia i dogoterapia )
 • umowa o świadczenie usług w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą  ( tylko dla następujących form wsparcia:  rehabilitacja widzenia, rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacja przestrzennej, hipoterapia i dogoterapia )

Okres trwania projektu: 01.01.2017-31.12.2017


Miejsca realizacji projektu:


 • ·         Bielsko-Biała, ul. Reymonta 5
 • ·         Chorzów, ul. Świętego Piotra 9
 • ·         Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
 • ·         Rybnik, ul. 3-go Maja 31/101-103
 • ·         Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66
 • ·         Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120


Wymagania:


·         wykształcenie wyższe kierunkowe

·         predyspozycje osobowościowe;

·         doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w wieku 0-18 lat z następującymi niepełnosprawnościami: 

 

 • deficytami wzroku
 • deficytami ruchu,
 • zaburzeniami komunikacji i mowy,
 • opóźnieniem psycho-ruchowym,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • zaburzeniami zachowania,
 • zespołami neurologicznymi,
 • zaburzeniami słuchu,
 • autyzmem
 • z niepełnosprawnością sprzężoną


- doświadczenie w zakresie realizacji wsparcia:


 • rehabilitacji widzenia,
 • rehabilitacji w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
 • rehabilitacji mowy i komunikacji alternatywnej,
 • muzykoterapii
 • nauki czynności codziennych
 • treningu umiejętności społecznych
 • dogoterapii
 • hipoterapii
 • biofeedback- u
 • wsparcie rodziców- konsultacje oraz grupy wsparcia

koordynatorzy projektu:

mgr Krystyna Gwizdoń tel. 32/241 11 13 wewn. 27
mgr Magdalena Kadłubek tel. 32/241 11 13 wewn. 25

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: pfron@rfpn.org z dopiskiem „PRACA W PROJEKCIE”


Dokumenty zgłoszeniowe wspólne dla wszystkich form współpracy:


 

Dokumenty dodatkowe:

 1. dla osób podejmujących współpracę w oparciu o umowę zlecenia:
 2. dla osób podejmujących współpracę w oparciu o umowę o świadczenie usług w oparciu o działalność gospodarczą wykonywaną osobiście ( tzw. samozatrudnienie)
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopia /
 • Ksero polisy OC od prowadzonej działalności
 • Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ( dyplomy, zaświadczenia itp. – kserokopie )
 • Aktualne badania sanitarne / kserokopia książeczki lub zaświadczenia lekarskiego  /

 

 1. dla osób podejmujących współpracę w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą  
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopia /
 • Ksero polisy OC od prowadzonej działalności
 • Aktualne badania sanitarne / kserokopia książeczki lub zaświadczenia lekarskiego /
 • Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przez osoby wykonujące wsparcie w ramach umowy ( dyplomy, zaświadczenia itp. – kserokopie )

 

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu