Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Projekty PFRON

PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA BENEFICJENTÓW [11. 05. 2017]

Drodzy Rodzice !

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000105/D/12 z dnia 11 maja 2017 roku.  

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0-18 lat z terenu województwa śląskiego poprzez kompleksową rehabilitację.

 

Uczestnik w ramach projektu  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach:


 1. rehabilitacji widzenia,
 2. rehabilitacji w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej
 3. rehabilitacji mowy i komunikacji alternatywnej,
 4. muzykoterapii
 5. nauki czynności codziennych
 6. treningu umiejętności społecznych
 7. dogoterapii
 8. hipoterapii
 9. biofeedback- u

10. wsparcie rodziców- konsultacje oraz grupy wsparcia

 

Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to: psycholodzy, logopedzi, tyflopedagogodzy, oligofrenopedagodzy, muzykoterapeuci, fizjoterapeuci, terapeuci SI,  hipnoterapeuci,  dogoterapeuci, okuliści       i neurolodzy.


W uczestnik projektu otrzyma średnio około  20 godzin wsparcia w miesiącu  tj. 4-5 godzin w  tygodniu.


LICZBA MIEJSC102


Uczestnikami projektu mogą być tylko  osoby  w wieku 0-18 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie     o stopniu niepełnosprawności. Projekt kierowany jest do osób z następującymi niepełnosprawnościami: 

- deficytami wzroku

- deficytami ruchu,

- zaburzeniami komunikacji i mowy,

- opóźnieniem psycho-ruchowym,

- upośledzeniem umysłowym,

- zaburzeniami zachowania,

- zespołami neurologicznymi,

- zaburzeniami słuchu,

- autyzmem

- z niepełnosprawnością sprzężoną


Miejsca realizacji projektu:

 •         Bielsko-Biała, ul. Reymonta 5
 •         Chorzów, ul. Świętego Piotra 9
 •         Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
 •         Rybnik, ul. 3-go Maja 31/101-103
 •         Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66
 •         Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120


Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2017


koordynatorzy projektu:

mgr Krystyna Gwizdoń tel. 32/241 11 13 wewn. 27
mgr Magdalena Kadłubek tel. 32/241 11 13 wewn. 25

 

Zasady rekrutacji do projektu:

należy przesłać skanem komplet poniższych dokumentów  na adres e-mail: pfron@rfpn.org


Załączniki:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy beneficjenta projektu 
 2. Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON. 
 3. Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON w zakresie realizowanego projektu. 
 4. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Proszę o wypełnienie wszystkich pozycji w/w formularzy

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do projektu należy przesłać w/w dokumenty na adres biura Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, ul. Dąbrowskiego 55a, 41-500 Chorzów.  

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu