• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON - ŚCIANKA AKUSTYCZNA

  • 2023.12.22

Informujemy, iż w ramach projektu „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku, zakończyliśmy montaż akustycznej ścianki przesuwnej oraz akustycznej ścianki działowej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i prowadzonej rehabilitacji w pomieszczeniu  Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 3 piętro – 41-500 Chorzów , ul. Św. Piotra 9.

20230926_100247