• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania „Rozbudowy segmentu C budynku SOSW Ziemięcice przy ul. Mikulczyckiej 120 wraz z niezbędną infrastrukturą” 

  • 2023.08.11

 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym rozbudowy SOSW 
z dnia 14 lipca 2023 r. przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym, 
w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. 

Dnia 11 sierpnia 2023 r. w wyniku oceny formalnej i merytorycznej oraz na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ (70%-cena, 30%-okres gwarancji) wyłoniono zwycięską ofertę.

W związku z powyższym realizacja ww. zadania zostanie zlecona konsorcjum firm:

Puchałka Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Puchałka” Stanisław Puchałka 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy w przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach programu PFRON.