• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Ważna informacja przetarg ograniczony rozbudowa SOSW Ziemięcice

  • 2023.07.27

Uwaga: 

Dot.:
SIWZ, rozdział IV, pkt 2, litera d, tiret 1: ksero kopia umowy o pracę 


SIWZ, rozdział V, pkt 2: ksero umów o pracę 


W związku z ustawą o RODO niezasadne jest przedstawianie kserokopii umów dlatego prosimy o dołączenie zaświadczenia o posiadaniu zasobów własnych kadry odpowiedzialnej za kierowanie robotami wraz z odpowiednimi uprawnieniami. Schemat zatrudnienia jest nie istotny, może być umowa o pracę, umowa zlecenie czy B2B.