• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Wykreślenie zapisów w specyfikacji

  • 2023.07.26

Uwaga: Ze względu na Ustawę o RODO wykreśla się punkt 6 Specyfikacji o brzmieniu:

"Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania wniosku udostępni do wglądu żądaną/e ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie ofert/y dokona zamawiający. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w obecności pracownika zamawiającego."