• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Pytania / odpowiedzi do przetargu ograniczonego rozbudowa SOSW Ziemięcice

  • 2023.07.24

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy pytania wraz z odpowiedziami w sprawie przetargu ograniczonego rozbudowa SOSW Ziemięcice

Pytanie 1: Jednym z warunków wymaganych dla osoby posiadającej uprawnienia budowlane wydane po 14 lutego 1995r. jest przedstawienie – decyzji wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – prosimy o wyjaśnienie co to jest za dokument. Nasz kierownik robót posiada umowę o pracę, uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z ŚOIIB.

Odp.: Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń i przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz mieć opłacone bieżące składki. Zapis w Specyfikacji to błąd.

Pytanie 2 : Według uwag SIWZ "Zamawiający informuje, że posiada projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę oraz branżowe projekty techniczne." Prosimy o udostępnienie projektów technicznych dla poszczególnych branż, gdyż nie zostały udostępnione na stronie.

Odp.: Projekty techniczne zostaną udostępnione w wersji elektroniczne w dniu 25.07.2023r..

Pytanie 3:  Wg. Instrukcji dla oferentów jednym z kryteriów oceny ofert jest: gwarancja wyrażona w miesiącach, w związku z powyższym prosimy o informację gdzie wykonawca ma wpisać okres udzielonej gwarancji? Udostępniony Formularz ofertowy nie posiada takiej rubryki.

Odp.: Formularz został uzupełniony i udostępniony na stronie internetowej.

Pytanie 4: proszę o przesunięcie terminu składania ofert

Odp.: Na ten moment nie planujemy przesunięcia terminu.