• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Zakupimy lampy solarne do oświetlenia ujeżdżalni!

  • 2023.06.26

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach została jednym z laureatów kolejnej edycji programu

dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 17 tys. złotych

w otoczeniu naszej ujeżdżalni staną latarnie solarne, które pozwolą na prowadzenie zajęć także w godzinach popołudniowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym..

Realizacja projektu rozpocznie się w lipcu, by już jesienią podopieczni SOSW mogli korzystać z planowanej inwestycji.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne

prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz

finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych

https://www.wzmocnijotoczenie.pl,

https://www.energetycznykompas.pl.