• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

ZAKOŃCZENIE II OKRESU REALIZACJI PROJEKTU ”Widzieć więcej..."

  • 2024.03.27

31 marca 2024 roku kończymy II okres realizacji projektu: „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000252/12/D z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Projekt był skierowany do 40 osób z problemami wzrokowymi w tym 17 osób dorosłych i 23 dzieci. Działania przewidziane w projekcie sprofilowane były na zwiększenie możliwości wzrokowych osób niepełnosprawnych. 

Każde zadanie odpowiadało na konkretną potrzebę występującą u danego beneficjenta. Wsparcie prowadzone było w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu, w trakcie trwania projektu (więcej niż 10 miesięcy w roku). Każdy z beneficjentów ma opracowany Indywidualny Plan Działań, który określał potrzeby wsparcia danego beneficjenta. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej w Chorzowie przy ul. Świętego Piotra 9.

W okresie 01.01.2023-1.03.2024 zrealizowano wsparcie w następującym wymiarze: 

  • diagnoza okulistyczna – 80 godzin
  • ortoptyczna rehabilitacja widzenia – 550 godzin
  • rehabilitacja widzenia 2 000 godzin ( w tym 560 godzin wykonanych przez wolontariuszy )
  • orientacja przestrzenna - techniki samodzielnego poruszania się – 4 080 godzin ( w tym 1 120 godzin wykonanych przez wolontariuszy )
  • konsultacje psychologiczne dla beneficjentów – 440 godzin 
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów -  253 godzin 
  • terapia ręki z elementami SI – 759 godzin
  • doradztwo w zakresie pomocy optycznych i nieoptycznych oraz innych form wsparcia otoczenia – 200 godzin

W ramach projektu zakupiliśmy pomoce ortoptyczne do prowadzonego wsparcia oraz wiele innych materiałów, które zostały wykorzystane w terapii naszych uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i terapeutom za fantastyczną pracę.

Trwa rekrutacja do ostatniego już III okresu realizacji projektu.