• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Chorzów – miasta przyjazne kobietom informacja

  • 2022.09.30


Obywatelki Ukrainy, które w związku z kryzysem migracyjnym przebywają na terenie miasta Chorzowa, a jednocześnie poszukują zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Chorzów – miasta przyjazne kobietom”. W ramach wsparcia oferujemy:
Identyfikację indywidulanych potrzeb
wsparcie doradcy zawodowego
Pośrednictwo pracy
Szkolenia nakierowane na zdobycie kwalifikacji lub kompetencji (weryfikowane poprzez odpowiednie ich sprawdzenia np. w formie egzaminu.)
Zapewnienie subsydiowanego zatrudnienia służącego zdobyciu doświadczenia zawodowego lub
Zapewnienie czteromiesięcznego stażu zawodowego
Kontakt: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. Św. Piotra 9 (trzecie piętro), 41-500 Chorzów
tel/fax : (+48) 32 241 11 13
email: fundacja@rfpn.org
 

Громадянки України, які через міграційну кризу проживають у місті Хожув і водночас шукають роботу, запрошуються до участі в проекті "Хожув - місто, дружнє до жінок". В рамках підтримки ми пропонуємо
визначення індивідуальних потреб
підтримку професійного консультанта
працевлаштування
навчання, спрямоване на здобуття кваліфікації або компетенцій (підтверджених відповідною перевіркою, наприклад, у формі іспиту)
Надання субсидованого працевлаштування з метою набуття досвіду роботи або
Надання чотиримісячного стажування
Контакт: RFPN, вул. Петра, 9 Chorzów, тел. tel/fax : (+48) 32 241 11 13
email: fundacja@rfpn.org