• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

"Chorzów - miasto przyjazne kobietom" trwa rekrutacja

  • 2022.09.30

Trwa rekrutacja do projektu "Chorzów - miasto przyjazne kobietom". Celem głównym projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 60 kobiet w wieku powyżej 30 lat, osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia mieszkanek OSI m Chorzów. Dla uczestników projektu oferujemy: opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika, zajęcia z pośrednikiem pracy, szkolenie zawodowe, szkolenie umiejętności miękkich „Radzenia sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy”, zatrudnienie subsydiowane, staże zawodowe, zapewniamy catering w postaci (przerwy kawowej wraz obiadem na zajęciach), zwrot kosztów przejazdu. Osoby spełniające kryteria, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie zapraszamy do udziału w projekcie.