• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Chorzów - miasto przyjazne kobietom - informacja

  • 2021.09.15

Informujemy, że Uczestniczki Projektu "Chorzów - miasto przyjazne kobietom" mogą realizować ścieżkę aktywizacji zawodowej zarówno poprzez subsydiowane zatrudnienia jak i udział w 4-miesięcznych stażach zawodowych w firmach. Staże mają na celu nabycie przez praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia danej pracy, zgodnych z posiadanymi predyspozycjami, a także wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas odbytego szkolenia Uczestnictwo w stażu przyczyni się do wzrostu szans na znalezienie pracy przez Uczestniczki, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności. Miejsce i program każdego stażu zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb i potencjału Uczestniczek. W trakcie realizacji stażu Uczestniczki będą miały zapewnione stypendium stażowe.