• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA 2022 ROK

  • 2023.05.19

Zamieszczamy sprawozdanie  finansowe oraz merytoryczne za rok 2022:

  1. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok
  3. Bilans za 2022 rok
  4. Rachunek zysków i strat za 2022 rok
  5. Informacja dodatkowa za 2022 rok
  6. Zestawienie zmian w kapitale  za 2022 rok
  7. Rachunek przepływów pieniężnych za 2022 rok

Dodatkowo na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności dostępna jest baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Wpisując nr KRS 0000018926 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym mają Państwo wgląd do zamieszczanych przez nas sprawozdań.