• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PROJEKT „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika- szansą na integrację społeczną”

  • 2023.03.29

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Rybnik zadanie publiczne pod tytułem: 

„ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika- szansą na integrację społeczną”

na podstawie Umowy nr PS-I.526.56.2023, z dnia 28 marca 2023 roku.

 

Cel zadania publicznego:

zapewnienie usług i wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rybnika, które umożliwią im przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, 

w tym izolacji społecznej, w której znaleźli się z powodu niepełnosprawności dziecka.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

terapii indywidualnej dzieci
wsparcia i diagnostyki logopedycznej
diagnozy i konsultacji psychologicznych

 

Adresaci zadania publicznego: 

dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami , z terenu Miasta Rybnika, wraz z opiekunami

 


Miejsce realizacji zadania publicznego:

● w zakresie terapii indywidualnej oraz wsparcia logopedycznego

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Maksymiliana 26

44-207 Rybnik

e-mail: spwr_rybnik@rfpn.org

● w zakresie wsparcia psychologicznego

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów

e-mail: spwr_chorzow@rfpn.org

 


Termin realizacji zadania publicznego: 

 


1 kwiecień 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.

 


Całkowity koszt zdania publicznego wynosi łącznie 14.370,00 zł,

w tym dofinansowanie Miasta Rybnika wynosi 11.000,00 zł