• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PROJEKT Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice

  • 2023.03.29

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne pod tytułem: 

„Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice”

na podstawie Aneksu 2, z dnia 23 grudnia 2022 r. do Umowy nr PS-III.526.44.2021.MB, z dnia 7 stycznia 2021 roku

 

 

Cel zadania publicznego:

rozwój umiejętności w zakresie widzenia funkcjonalnego, manipulacji i orientacji przestrzennej dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Katowice, tak aby przygotować ich do samodzielnego, aktywnego udziału w życiu społecznym.

Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez organizację zajęć:

terapii indywidualnej dzieci
wsparcia i diagnostyki logopedycznej
diagnozy i konsultacji psychologicznych

 

Adresaci zadania publicznego: 

dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 

w wieku od 0 do 8 lat, z terenu Miasta Katowice, wraz z opiekunami

 


Miejsce realizacji zadania publicznego:

w zakresie terapii indywidualnej, wsparcia logopedycznego oraz wsparcia psychologicznego

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

ul. Świętego Piotra 9

41-500 Chorzów

tel. 32/ 247-04-40

e-mail: spwr_chorzow@rfpn.org

Termin realizacji zadania publicznego: 

1 styczeń 2023 r. – 30 czerwiec 2023 r.

 


Całkowity koszt zdania publicznego wynosi łącznie 14.355,00 zł,

w tym dofinansowanie Miasta Katowice wynosi 10.000,00 zł