• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

PFRON: INFORMACJA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PFRON

  • 2020.04.30

nformujemy, że zakończyliśmy realizację projektu„  Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000131/D/12 z dnia 26 marca 2018 roku  w drugim okresie finansowania tj. 01.04.2019-31.03.2020. W projekcie wzięło udział  35 beneficjentów.
Wsparcie prowadzone było  w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu. Każdy z beneficjentów  miał opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynika jaki rodzaj wsparcia  otrzyma w ramach projektu oraz jaki jest cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej i grupowej: w  Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9, na ujeżdżalni należącej do Zespołu Konnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej oraz na ujeżdżali w Klubie Deresz w Siemianowicach Śląskich ( hipoterapia ).

W okresie 01.04.2019-31.03.2020 zrealizowaliśmy wsparcie w następującym wymiarze:

 


terapia widzenia z elementami terapii ręki: 1560 h

rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacja przestrzenna: 1320 h

rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej: 840 h

kierowana aktywność rozwoju społecznego i emocjonalnego: 48 h

kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii: 20 h

kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii: 20 h

hipoterapia – 140 h ( 280 sesji )

kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback: 2 h

terapia biofeedback: 360 h

 

Ponadto zakupiliśmy sprzęt do rehabilitacji widzenia ( zestaw składający się z koordynatora

narządu wzroku, aparatu do ćwiczeń konwergencji, cheiroskopu, stymulatora

widzenia Campbella oraz lokalizatora akustycznego ) oraz materiały i pomoce do prowadzenia wsparcia.