• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI II ETAPU REALIZACJI PROJEKTU " Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”

  • 2019.09.04

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku,  rozpoczęliśmy II okres realizacji  projektu: „  Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000131/D/12 z dnia 26 marca 2018 roku

Wsparciem objętych zostało 35 beneficjentów. Realizujemy wsparcie w następującym zakresie:  terapia widzenia z elementami terapii ręki , rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacja przestrzenna, rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej, kierowana aktywność rozwoju społecznego i emocjonalnego, kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii, kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii,  hipoterapia, kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback i terapia biofeedback. Niektóre formy wsparcie realizowane są przy udziale wolontariuszy. W 2019 roku udało nam się zakupić ze środków PFRON  sprzęt do rehabilitacji widzenia: zestaw składający się z  koordynatora narządu wzroku, aparatu do ćwiczeń konwergencji, cheiroskopu, stymulatora widzenia Campbella oraz lokalizatora akustycznego.